Registrace do databáze modelek PRESTIGE MODELS

Look Bella GENERÁLNÍ PARTNER Prestige Models

Zaregistrovat

Potvrzení souhlasu
Odesláním tohoto formuláře:
  • dáváte souhlas se zveřejněním informací o Vaší osobě na www stránkách agentury v rozsahu uvedeném u fotografií jednotlivých modelů, ostatní informace (tel.č., adresy, atd.) zůstávají pouze pro vnitřní potřeby agentury Prestige Models.
  • potvrzujete platnost uvedených údajů a souhlasíte s užíváním osobních dat agenturami pro jejich potřeby a prezentaci při Vašem zastoupení.
  • dáváte souhlas k šíření Vašich fotografií za účelem prezentace, propagace, pořizování kopií a prohlašujete, že nepodléhají autorským právům nebo máte souhlas s jejich autory.
  • potvrzujete, že jste informován o právech vyplývajících ze zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 12 tohoto zákona.
Osobní informace
Calendar
Zadávejte ve formátu RRRR-MM-DD tedy například 1985-06-23
Nápověda
Kontakt
Nápověda
Nápověda
Nápověda
- /
Nápověda Vyhledej kód banky
Nápověda
Adresa
Nápověda
Nápověda

Nápověda
Nápověda
Přidat pole pro další adresu
Oč zájem
Řidičský průkaz
Vzdělání
Zkušenosti

Zde vyplňte všechny zkušenosti, které v jednotlivých oborech máte. Uveďte co nejvíce podrobností.
Postava - míry
cm
kg
cm
cm
cm
Zvláštnosti
Mám zájem o kurz modelingu
Celková poznámka o modelce
Účastnil/a jsem se na castingu Vyplnění následujících polí není povinné, pokud se však rozhodnete pro jejich vyplnění, vyplňte všechna pole označená červenou hvězdičkou
Nápověda
Přidat pole pro další casting
Zúčastnil/a jsem se na kurzu modelingu Vyplnění následujících polí není povinné, pokud se však rozhodnete pro jejich vyplnění, vyplňte všechna pole označená červenou hvězdičkou
Nápověda
Přidat pole pro další kurz
Smlouva s agenturou Vyplnění následujících polí není povinné, pokud se však rozhodnete pro jejich vyplnění, vyplňte všechna pole označená červenou hvězdičkou
Vynulovat
Calendar
Zadávejte ve tvaru RRRR-MM-DD
Calendar
Zadávejte ve tvaru RRRR-MM-DD
Soutěž
Nápověda
Přidat pole pro další soutěž
Jazyky
Sporty
Tance
Další zájmy Popište Vaše další zájmy mimo výše uvedené.

Look Bella GENERÁLNÍ PARTNER Prestige Models